Nº Rexistro:   DNI:   Nome:
   
Clave NºRexistro Data Rexistro Xefatura Tramitadora Dni Nome Codigo Exclusión
362244 2315230 15/11/2019 36001-Pontevedra 76818962C LOPEZ COUTO,CESAR 4
362312 2331073 19/11/2019 15001-A Coruña 00687247F GARCIA DE PABLOS,JUAN J 6
362312 2331073 19/11/2019 15001-A Coruña 33272032W CAMPOS GULIAS,MIGUEL ANGEL 6
362317 2331548 19/11/2019 36001-Pontevedra 76865167H UZAL CABANAS,CARLOS 4
362317 2331548 19/11/2019 36001-Pontevedra 52470161P UZAL GARCÍA,MIGUEL 6
362334 2335114 20/11/2019 36001-Pontevedra 33181326P LANDEIRA QUINTANS,JOSE 8
362328 2335712 20/11/2019 15001-A Coruña 33249972E RODRIGUEZ OTERO,JOSE ANTONIO 4
362333 2338403 20/11/2019 15001-A Coruña 45872458Q GARCIA PAZOS,ISAAC 7
362333 2338403 20/11/2019 15001-A Coruña 44840778R GARCIA PAZOS,DAMIAN 7


Códigos Exclusión

  1: Exclusión por repetición

  4: Exclusión por non presentar licencia vixente

  5: Para coñecer esta causa contacte coa Xefatura Correspondiente

  6: Exclusión por falta de expediente de pertenencia a grupo

  7: Exclusión por presentar solicitude fora de plazo

  8: Exclusión por falta de pago