Nº Rexistro:   DNI:   Nome:
   
Clave NºRexistro Data Rexistro Xefatura Tramitadora Dni Nome Codigo Exclusión
322319 2434437 15/10/2021 32001-Ourense ***5692** SOTO VAZQUEZ,JOSE LUIS 8
322119 2453390 18/10/2021 27001-Lugo ***6836** DIAZ LOPEZ,HECTOR MANUEL 4
322119 2453390 18/10/2021 27001-Lugo ***6849** RODRIGUEZ IGLESIAS,DAVID DELFIN 4
322127 2466814 19/10/2021 15001-A Coruña ***9271** MOURE SEGADE,ANTON 8
322160 2481808 21/10/2021 36001-Pontevedra ***9897** BELOSO GALBAN,ADRIAN 4
322210 2492173 21/10/2021 27001-Lugo ***7714** CRU/A ROUCO,ANA 8
322217 2492282 21/10/2021 27001-Lugo ***1873** TENREIRO BARREIRA,CARLOS 6
322355 2496575 22/10/2021 27001-Lugo ***5081** IGLESIAS MAGIDE,JOSE MARIA 8
322353 2500143 22/10/2021 36001-Pontevedra ***2431** SUAREZ FERRO,XOSE ALBERTO 4
322283 2520662 26/10/2021 27001-Lugo ***2499** DIAZ CAYON,PABLO 8
322283 2520662 26/10/2021 27001-Lugo ***2499** DIAZ CAYON,MATEO 8
322263 2522504 26/10/2021 15001-A Coruña ***8443** SUAREZ GARCIA,JOSE ANTONIO 8
322346 2537979 27/10/2021 15001-A Coruña ***3100** VILARIÑO LOPEZ,JOSE LUIS 8
322346 2537979 27/10/2021 15001-A Coruña ***3149** BARTOLOME SIERRA,CESAR SANTIAGO 8
322344 2540261 27/10/2021 32001-Ourense ***9097** RODRIGUEZ YAÑEZ,NELIDA 4
322337 2540314 27/10/2021 27001-Lugo ***1884** SORIA BURGUEÑO,MIGUEL ANGEL 4
322335 2540377 27/10/2021 32001-Ourense ***0074** COTADO ESCUREDO,VENANCIO 4
322322 2541136 27/10/2021 15001-A Coruña ***4666** ALVAREZ INOSTROZA,GERARDO 6
322331 2541241 27/10/2021 27001-Lugo ***4672** PICADO GADIN,JOSE 4
322327 2541443 27/10/2021 15001-A Coruña ***1189** NANDE MILMANDA,JOSE 6
322327 2541443 27/10/2021 15001-A Coruña ***4193** MELLA CESPON,MANUEL 6
322327 2541443 27/10/2021 15001-A Coruña ***4394** FREIRE NANDE,DIEGO 8


Códigos Exclusión

  1: Exclusión por repetición

  4: Exclusión por non presentar licencia vixente

  5: Para coñecer esta causa contacte coa Xefatura Correspondiente

  6: Exclusión por falta de expediente de pertenencia a grupo

  7: Exclusión por presentar solicitude fora de plazo

  8: Exclusión por falta de pago