981 953 541

Nº Rexistro:   DNI:   Nome:
   
Clave NºRexistro Data Rexistro Xefatura Tramitadora Dni Nome Codigo Exclusión
15233 2181521 28/10/2019 15001-A Coruña 76323146S CASTRO VILLAR,JOSE MANUEL 8
152266 2300588 14/11/2019 15001-A Coruña 32422360L ESPARIS OGANDO,ALBERTO 4
152342 2315230 15/11/2019 36001-Pontevedra 76818962C LOPEZ COUTO,CESAR 4
152369 2318504 18/11/2019 15001-A Coruña 79316988Q TOURIÑAN CAÑAS,DANIEL 4
152370 2318766 18/11/2019 15001-A Coruña 32800475Z LATORRE LOPEZ,CESAR 4
152434 2331073 19/11/2019 15001-A Coruña 00687247F GARCIA DE PABLOS,JUAN J 6
152434 2331073 19/11/2019 15001-A Coruña 33272032W CAMPOS GULIAS,MIGUEL ANGEL 6
152438 2331548 19/11/2019 36001-Pontevedra 76865167H UZAL CABANAS,CARLOS 4
152438 2331548 19/11/2019 36001-Pontevedra 52470161P UZAL GARCÍA,MIGUEL 6
152467 2335114 20/11/2019 36001-Pontevedra 33181326P LANDEIRA QUINTANS,JOSE 8
152453 2335116 20/11/2019 15001-A Coruña 76487685N SILVA CASTRO,AMADEO 8
152456 2335712 20/11/2019 15001-A Coruña 33249972E RODRIGUEZ OTERO,JOSE ANTONIO 4
152464 2337294 20/11/2019 15001-A Coruña 33301751M FERNANDEZ BOTANA,ENRIQUE 6
152466 2338403 20/11/2019 15001-A Coruña 45872458Q GARCIA PAZOS,ISAAC 7
152466 2338403 20/11/2019 15001-A Coruña 44840778R GARCIA PAZOS,DAMIAN 7


Códigos Exclusión

  1: Exclusión por repetición

  4: Exclusión por non presentar licencia vixente

  5: Para coñecer esta causa contacte coa Xefatura Correspondiente

  6: Exclusión por falta de expediente de pertenencia a grupo

  7: Exclusión por presentar solicitude fora de plazo

  8: Exclusión por falta de pago