981 569 189

Nº Rexistro:   DNI:   Nome:
   
Clave NºRexistro Data Rexistro Xefatura Tramitadora Dni Nome Codigo Exclusión
361221 2239767 06/11/2019 27001-Lugo 00659225E LÓPEZ-JURADO PUIG,TRINIDAD 8
361221 2239767 06/11/2019 27001-Lugo 71263163D TEMIÑO LOPEZ-JURADO,PABLO 8
361389 2290055 13/11/2019 27001-Lugo 33698310K OTERO GARCIA,ISIDRO 6
361474 2315230 15/11/2019 36001-Pontevedra 76818962C LOPEZ COUTO,CESAR 4
361493 2318766 18/11/2019 15001-A Coruña 32800475Z LATORRE LOPEZ,CESAR 4
361572 2331073 19/11/2019 15001-A Coruña 33272032W CAMPOS GULIAS,MIGUEL ANGEL 6
361572 2331073 19/11/2019 15001-A Coruña 00687247F GARCIA DE PABLOS,JUAN J 6
361613 2335114 20/11/2019 36001-Pontevedra 33181326P LANDEIRA QUINTANS,JOSE 8
361602 2335712 20/11/2019 15001-A Coruña 33249972E RODRIGUEZ OTERO,JOSE ANTONIO 4
361610 2337294 20/11/2019 15001-A Coruña 33301751M FERNANDEZ BOTANA,ENRIQUE 6
361609 2338140 20/11/2019 15001-A Coruña 44818763C ANDRADE VILLASENÍN,JOSÉ LUIS 6
361609 2338140 20/11/2019 15001-A Coruña 44813016T GARCIA TORREIRA,JESUS 6
361612 2338403 20/11/2019 15001-A Coruña 45872458Q GARCIA PAZOS,ISAAC 7
361612 2338403 20/11/2019 15001-A Coruña 44840778R GARCIA PAZOS,DAMIAN 7


Códigos Exclusión

  1: Exclusión por repetición

  4: Exclusión por non presentar licencia vixente

  5: Para coñecer esta causa contacte coa Xefatura Correspondiente

  6: Exclusión por falta de expediente de pertenencia a grupo

  7: Exclusión por presentar solicitude fora de plazo

  8: Exclusión por falta de pago