Nº Rexistro:   DNI:   Nome:
   
Clave NºRexistro Data Rexistro Xefatura Tramitadora Dni Nome Codigo Exclusión
27169 2407616 13/10/2021 27001-Lugo ***** DIAZ PEREZ,JOSE BENITO 6
27192 2416673 14/10/2021 27001-Lugo ***5868** PARDO CORREA,GIL 4
271262 2442805 17/10/2021 36001-Pontevedra ***1634** PENA CAMPOS,JOSE ANTONIO 6
271262 2442805 17/10/2021 36001-Pontevedra ***6805** FONTAN MOSCOSO,MARTIN 6
271448 2447011 18/10/2021 27001-Lugo ***8190** FONTELA TALLON,BORJA 4
271154 2451229 18/10/2021 15001-A Coruña ***6467** LÓPEZ CASTRO,FERNANDO 6
271190 2466814 19/10/2021 15001-A Coruña ***9271** MOURE SEGADE,ANTON 8
271359 2485349 21/10/2021 27001-Lugo ***4383** SANTOS DEL CAMPO,JAVIER JACINTO 4
271357 2492173 21/10/2021 27001-Lugo ***7714** CRU/A ROUCO,ANA 8
271332 2494326 22/10/2021 27001-Lugo ***4889** GARCIA MIRAS,MARCOS 4
271332 2494326 22/10/2021 27001-Lugo ***9178** RODRIGUEZ FERRIN,CESAR 4
271650 2496575 22/10/2021 27001-Lugo ***5081** IGLESIAS MAGIDE,JOSE MARIA 8
271644 2500143 22/10/2021 36001-Pontevedra ***2431** SUAREZ FERRO,XOSE ALBERTO 4
271315 2503915 23/10/2021 15001-A Coruña ***1900** CALVO PARDAL,JUAN CARLOS 6
271303 2504482 23/10/2021 15001-A Coruña ***2127** CAMPOS RUBIO,VICENTE 8
271474 2519716 26/10/2021 15001-A Coruña ***4765** MARIñO YLLODO,MANUEL 6
271511 2520662 26/10/2021 27001-Lugo ***2499** DIAZ CAYON,PABLO 8
271511 2520662 26/10/2021 27001-Lugo ***2499** DIAZ CAYON,MATEO 8
271467 2522504 26/10/2021 15001-A Coruña ***8443** SUAREZ GARCIA,JOSE ANTONIO 8
271531 2530203 26/10/2021 27001-Lugo ***2906** MARINO RICO,JOSE LUIS 8
271580 2536513 27/10/2021 15001-A Coruña ***0529** XX X,X 6
271615 2537979 27/10/2021 15001-A Coruña ***3100** VILARIÑO LOPEZ,JOSE LUIS 8
271602 2540136 27/10/2021 27001-Lugo ***7716** GOMEZ FERNANDEZ,MANUEL 4
271603 2540136 27/10/2021 27001-Lugo ***8049** RODRIGUEZ CADAHIA,ALBERTO JOSE 4
271603 2540136 27/10/2021 27001-Lugo ***4885** GOMEZ VAZQUEZ,MANUEL 4
271593 2541136 27/10/2021 15001-A Coruña ***4666** ALVAREZ INOSTROZA,GERARDO 6
271599 2541443 27/10/2021 15001-A Coruña ***1189** NANDE MILMANDA,JOSE 6
271599 2541443 27/10/2021 15001-A Coruña ***4193** MELLA CESPON,MANUEL 6
271599 2541443 27/10/2021 15001-A Coruña ***4394** FREIRE NANDE,DIEGO 8
271643 2571275 02/11/2021 27001-Lugo ***8000** NAVA FERNANDEZ,CESAR EMILIO 4


Códigos Exclusión

  1: Exclusión por repetición

  4: Exclusión por non presentar licencia vixente

  5: Para coñecer esta causa contacte coa Xefatura Correspondiente

  6: Exclusión por falta de expediente de pertenencia a grupo

  7: Exclusión por presentar solicitude fora de plazo

  8: Exclusión por falta de pago