Nº Rexistro:   DNI:   Nome:
   
Clave NºRexistro Data Rexistro Xefatura Tramitadora Dni Nome Codigo Exclusión
15192 2451229 18/10/2021 15001-A Coruña ***6467** LÓPEZ CASTRO,FERNANDO 6
151110 2453390 18/10/2021 27001-Lugo ***6836** DIAZ LOPEZ,HECTOR MANUEL 4
151110 2453390 18/10/2021 27001-Lugo ***6849** RODRIGUEZ IGLESIAS,DAVID DELFIN 4
151124 2466814 19/10/2021 15001-A Coruña ***9271** MOURE SEGADE,ANTON 8
151153 2481808 21/10/2021 36001-Pontevedra ***9897** BELOSO GALBAN,ADRIAN 4
151218 2492173 21/10/2021 27001-Lugo ***7714** CRU/A ROUCO,ANA 8
151223 2492282 21/10/2021 27001-Lugo ***1873** TENREIRO BARREIRA,CARLOS 6
151397 2496575 22/10/2021 27001-Lugo ***5081** IGLESIAS MAGIDE,JOSE MARIA 8
151193 2497733 22/10/2021 27001-Lugo ***8178** CASTRILLON GZLEZ-REDONDO,JAVIER 8
151394 2500143 22/10/2021 36001-Pontevedra ***2431** SUAREZ FERRO,XOSE ALBERTO 4
151189 2503915 23/10/2021 15001-A Coruña ***1900** CALVO PARDAL,JUAN CARLOS 6
151180 2504482 23/10/2021 15001-A Coruña ***2127** CAMPOS RUBIO,VICENTE 8
151293 2519716 26/10/2021 15001-A Coruña ***4765** MARIñO YLLODO,MANUEL 6
151319 2520662 26/10/2021 27001-Lugo ***2499** DIAZ CAYON,MATEO 8
151319 2520662 26/10/2021 27001-Lugo ***2499** DIAZ CAYON,PABLO 8
151288 2522504 26/10/2021 15001-A Coruña ***8443** SUAREZ GARCIA,JOSE ANTONIO 8
151382 2537979 27/10/2021 15001-A Coruña ***3100** VILARIÑO LOPEZ,JOSE LUIS 8
151370 2541136 27/10/2021 15001-A Coruña ***4666** ALVAREZ INOSTROZA,GERARDO 6
151375 2541443 27/10/2021 15001-A Coruña ***1189** NANDE MILMANDA,JOSE 6
151375 2541443 27/10/2021 15001-A Coruña ***4193** MELLA CESPON,MANUEL 6
151375 2541443 27/10/2021 15001-A Coruña ***4394** FREIRE NANDE,DIEGO 8


Códigos Exclusión

  1: Exclusión por repetición

  4: Exclusión por non presentar licencia vixente

  5: Para coñecer esta causa contacte coa Xefatura Correspondiente

  6: Exclusión por falta de expediente de pertenencia a grupo

  7: Exclusión por presentar solicitude fora de plazo

  8: Exclusión por falta de pago