Pesca fluvial en Galicia

Datos de acceso
Ano Exped.
Lic. Pesca /InterAutonómica.
DNI, NIE ou Pasaporte.
Para validarse nesta páxina, será necesario introducir o DNI e o número da licenza de pesca fluvial, (a vixente ou calquera outra dos últimos dous anos) ou o código completo de unha licencia interautonómica expedida or calquera comunidade autónoma firmante do convenio. Comprobe que os datos introducidos están escritos tal e como aparecen impresos na licenza de pesca.

   Xestión de Permisos en Coutos de Pesca     | 
 
  Versión: 2.2.29

AVISO IMPORTANTE

Dende as 00 horas do día 18 de maio de 2020, e en aplicación da Orde SND/414/2020, de 16 de maio do Ministerio de Sanidad, queda permitida a práctica da pesca deportiva e recreativa en todas as modalidades sempre que se respete a distancia de seguridade e as medidas de hixiene e prevención fixadas polas autoridades sanitarias.

Mediante a Orde do 27 de abril de 2020 pola que se acorda o inicio e/ou a continuación da tramitación de determinados procedementos indispensables para a protección do interese xeral ou para o funcionamento básico dos servizos públicos no ámbito desta consellería durante a vixencia do estado de alarma,habilítase o procedemento MT807K para solicitar a devolución das taxas dos permisos de pesca non gozados durante o estado de alarma (vixencia Ordes Ministeriais SND/380/2020 y SND/388/2020, modificadas pola Orde Ministerial SND/399/2020).

Habilitado un novo servizo público que permite a renovación en línea da licenza de caza e pesca fluvial. Pode acceder ao mesmo pulsando o seguinte enlace

Portal de renovación de licenzas

   Servizos dispoñibles
 1. Servizos privados.   (Precisa introducir os datos de acceso para usar os servizos privados)
 2. Servizos públicos.
  • Solicitude para participar no sorteo de permisos en coutos de pesca fluvial (Modalidade individual).

   Prazo aberto para solicitudes da tempada 2021 dende 02/09/2020 ás 09:00 ata 27/10/2020 ás 14:00

   Este servizo permite a presentación telemática da solicitude de participación nos sorteos para a elección de permisos de pesca en coutos para a tempada actual, segundo o establecido no artigo 34º do Regulamento de ordenación da pesca fluvial e dos ecosistemas acuáticos continentais (Decreto 130/1997, do 14 de maio).

  • Solicitud para participar no sorteo de permisos en coutos de pesca fluvial (Modalidade inclusión nun grupo).

   Prazo aberto para solicitudes da tempada 2021 dende 02/09/2020 ás 09:00 ata 27/10/2020 ás 14:00

   Este servizo permite a presentación telemática da solicitude de participación nos sorteos para a elección de permisos de pesca en coutos para a tempada actual, segundo o establecido no artigo 34º do Regulamento de ordenación da pesca fluvial e dos ecosistemas acuáticos continentais (Decreto 130/1997, do 14 de maio).

  • Servizo de reclamacións

   Este servizo permite facer reclamacións sobre calquera das tramitacións realizadas nesta web.

  • Información xeral sobre a pesca fluvial en Galiza. Información xeral sobre a pesca fluvial en Galicia

   Información sobre os períodos hábiles de pesca, as especies sobre as que se pode exercer, os métodos autorizados para a súa práctica, as limitacións que afectan a actividade piscícola, normativa, liñas de axuda e outros datos relacionados coa pesca fluvial en Galiza.

  • Listaxe de grupos de coutos dos sorteos das provincias.

  • Normativas nos sorteos

  • Consulta de dispoñibilidade de coutos de pesca.

   Unha vez se pon en marcha o procedemento de selección de permisos de pesca, os participantes poden consultar en tempo real a dispoñibilidade dos mesmos a través deste servizo.

  • Estado dos sorteos de quendas para elexir coutos
  • Impreso de pagamento

   Este servizo permite realizar o pagamento de taxas. As persoas que renuncien a permisos reservados por non ter realizado o pagamento terán bloqueados novos accesos á aplicación informática de venda de permisos durante o resto da tempada de pesca, agás circunstancias de forza maior documentalmente acreditadas.!

  • Portal de renovaciones de licenzas

   Este servizo permite a renovación de licenzas de caza e pesca


Xefaturas territoriais da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.
Servizos de Conservación da Natureza.
Rúa Vicente Ferrer 2,5°
15008 A CORUÑA
Tlf.: 981-182-299
Ronda da Muralla, 70
27071 LUGO
Tlf.: 982-294-538
Rúa do Paseo 18, 3°
32003 OURENSE
Tlf.: 988-386-508
Avda. Fernández Ladreda, 43
36003 PONTEVEDRA
Tlf.: 986-805-441