Pesca fluvial en Galicia

Datos de acceso
Ano Exped.
Lic. Pesca /InterAutonómica.
DNI ou Pasaporte.
Para validarse nesta páxina, será necesario introducir o DNI e o número da licenza de pesca fluvial, (a vixente ou calquera outra dos últimos dous anos) ou o código completo de unha licencia interautonómica expedida or calquera comunidade autónoma firmante do convenio. Comprobe que os datos introducidos están escritos tal e como aparecen impresos na licenza de pesca.

   Xestión de Permisos en Coutos de Pesca     | 
 
  Versión: 2.2.7
IMPORTANTE (CONSULTA DE RESULTADOS DO SORTEO)

Segundo o establecido na resolución publicada pola que se fixan as normas dos sorteos e da venda de permisos de pesca en coutos para a tempada 2018 os resultados dos sorteos poderán consultarse na páxina web https://pescafluvial.xunta.gal/ e nas oficinas dos servizos provinciais de Conservación da Natureza da CMAOT.

Os interesados deberán consultar na citada páxina o día e o rango horario no que lles corresponderá escoller os permisos.

Os usuarios poderán optar a participar na fase de escolla dos permisos empregando a vía telemática ou ben mediante unha chamada aos teléfonos que lles serán indicados durante o desenvolvemento do procedemento.

Nas oficinas dos servizos provinciais de Conservación da Natureza manteranse os servizos de información e expedición de permisos.

PARA A SOLICITUDE VÍA TELEFÓNICA EN PRIMERA VOLTA DEBERÁ CONTACTAR COS SEGUINTES NÚMEROS:.

A CORUÑA: 981953541 // LUGO: 981953559 // OURENSE: 981569648 // PONTEVEDRA: 981569189.

   Servizos dispoñibles
 1. Servizos privados.   (Precisa introducir os datos de acceso para usar os servizos privados)
  • Solicitude para participar no sorteo de permisos en coutos de pesca fluvial (Modalidade individual).

   Prazo aberto para solicitudes da tempada 2018 dende 24/10/2017 ás 09:00 ata 20/11/2017 ás 14:00

   Este servizo permite a presentación telemática da solicitude de participación nos sorteos para a elección de permisos de pesca en coutos para a tempada actual, segundo o establecido no artigo 34º do Regulamento de ordenación da pesca fluvial e dos ecosistemas acuáticos continentais (Decreto 130/1997, do 14 de maio).

  • Solicitud para participar no sorteo de permisos en coutos de pesca fluvial (Modalidade inclusión nun grupo).

   Prazo aberto para solicitudes da tempada 2018 dende 24/10/2017 ás 09:00 ata 20/11/2017 ás 14:00

   Este servizo permite a presentación telemática da solicitude de participación nos sorteos para a elección de permisos de pesca en coutos para a tempada actual, segundo o establecido no artigo 34º do Regulamento de ordenación da pesca fluvial e dos ecosistemas acuáticos continentais (Decreto 130/1997, do 14 de maio).

  • Consulta do estado da solicitude para participar no sorteo de quendas para elixir coutos de pesca.

   Este servizo permite a consulta do estado das solicitudes, tanto as telemáticas como as presentadas en papel unha vez son recibidas e mecanizadas. O sistema permite saber se a solicitude foi correctamente recibida, e o seu resultado no sorteo unha vez se celebre.

  • Xestión de reservas de permisos no sorteo e na repesca.

   Este servizo permite a reserva de coutos durante o sorteo e a repesca, como unha vía adicional á tradicional chamada telefónica.

  • Servizo para a venda libre de permisos de pesca.

   Servizo para a venda libre de permisos de pesca.

  • Servizo de reclamacións.

   Este servizo permite facer reclamacións sobre calquera das tramitacións realizadas nesta web.

 2. Servizos públicos.
  • Solicitude para participar no sorteo de permisos en coutos de pesca fluvial (Modalidade individual).

   Prazo aberto para solicitudes da tempada 2018 dende 24/10/2017 ás 09:00 ata 20/11/2017 ás 14:00

   Este servizo permite a presentación telemática da solicitude de participación nos sorteos para a elección de permisos de pesca en coutos para a tempada actual, segundo o establecido no artigo 34º do Regulamento de ordenación da pesca fluvial e dos ecosistemas acuáticos continentais (Decreto 130/1997, do 14 de maio).

  • Solicitud para participar no sorteo de permisos en coutos de pesca fluvial (Modalidade inclusión nun grupo).

   Prazo aberto para solicitudes da tempada 2018 dende 24/10/2017 ás 09:00 ata 20/11/2017 ás 14:00

   Este servizo permite a presentación telemática da solicitude de participación nos sorteos para a elección de permisos de pesca en coutos para a tempada actual, segundo o establecido no artigo 34º do Regulamento de ordenación da pesca fluvial e dos ecosistemas acuáticos continentais (Decreto 130/1997, do 14 de maio).

  • Servizo de reclamacións

   Este servizo permite facer reclamacións sobre calquera das tramitacións realizadas nesta web.

  • Información xeral sobre a pesca fluvial en Galiza. Información xeral sobre a pesca fluvial en Galicia

   Información sobre os períodos hábiles de pesca, as especies sobre as que se pode exercer, os métodos autorizados para a súa práctica, as limitacións que afectan a actividade piscícola, normativa, liñas de axuda e outros datos relacionados coa pesca fluvial en Galiza.

  • Listaxe de grupos de coutos dos sorteos das provincias.

  • Normativas nos sorteos

  • Consulta de dispoñibilidade de coutos de pesca.

   Unha vez se pon en marcha o procedemento de selección de permisos de pesca, os participantes poden consultar en tempo real a dispoñibilidade dos mesmos a través deste servizo.

  • Estado dos sorteos de quendas para elexir coutos
  • Impreso de pagamento

   Este servizo permite realizar o pagamento de taxas. As persoas que renuncien a permisos reservados por non ter realizado o pagamento terán bloqueados novos accesos á aplicación informática de venda de permisos durante o resto da tempada de pesca, agás circunstancias de forza maior documentalmente acreditadas.!


Xefaturas territoriais da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.
Servizos de Conservación da Natureza.
Rúa Vicente Ferrer 2,5°
15008 A CORUÑA
Tlf.: 981-182-299
Ronda da Muralla, 70
27071 LUGO
Tlf.: 982-294-538
Rúa do Paseo 18, 3°
32003 OURENSE
Tlf.: 988-386-508
Avda. Fernández Ladreda, 43
36003 PONTEVEDRA
Tlf.: 986-805-441