Pesca fluvial en Galicia

Datos de acceso
Ano Exped.
Lic. Pesca /InterAutonómica.
DNI, NIE ou Pasaporte.
Para validarse nesta páxina, será necesario introducir o DNI e o número da licenza de pesca fluvial, (a vixente ou calquera outra dos últimos dous anos) ou o código completo de unha licencia interautonómica expedida or calquera comunidade autónoma firmante do convenio. Comprobe que os datos introducidos están escritos tal e como aparecen impresos na licenza de pesca.

   Xestión de Permisos en Coutos de Pesca     | 
 
  Versión: 2.2.36

ELECCIÓN DE PERMISOS DE PESCA FLUVIAL NA FASE DE SORTEO

SEGUNDA VOLTA TROITA

Lembre que a elección de permisos en segunda volta de troita realizarase únicamente a través desta web, no apartado "servizos privados" ao que poderá acceder identificándose coas súas credencias (DNI, NIE ou pasaporte, licenza de pesca e ano de emisión da licenza), libremente dentro dos seguintes periodos:

A CORUÑA: 14/02/2023 a 16/02/2023
LUGO: 20/02/2023 a 22/02/2023
OURENSE: 06/02/2023 a 08/02/2023
PONTEVEDRA:13/02/2023 a 15/02/2023
 

"Lembre que en todos os casos deberá proceder ao pagamento dos permisos no prazo máximo de 5 días naturais. No caso de pagamentos presenciais en entidades bancarias, deberá proceder a remitir o correspondente xustificante de pago(taxa) a través do enderezo electrónico sorteospesca.conservacion@xunta.gal"

   Servizos dispoñibles
 1. Servizos privados.   (Precisa introducir os datos de acceso para usar os servizos privados)
 2. Servizos públicos.
  • Solicitude para participar no sorteo de permisos en coutos de pesca fluvial (Modalidade individual).

   Prazo aberto para solicitudes da tempada 2023 dende 11/10/2022 ás 09:00 ata 28/10/2022 ás 24:00

   Este servizo permite a presentación telemática da solicitude de participación nos sorteos para a elección de permisos de pesca en coutos para a tempada actual, segundo o establecido no artigo 34º do Regulamento de ordenación da pesca fluvial e dos ecosistemas acuáticos continentais (Decreto 130/1997, do 14 de maio).

  • Solicitud para participar no sorteo de permisos en coutos de pesca fluvial (Modalidade inclusión nun grupo).

   Prazo aberto para solicitudes da tempada 2023 dende 11/10/2022 ás 09:00 ata 28/10/2022 ás 24:00

   Este servizo permite a presentación telemática da solicitude de participación nos sorteos para a elección de permisos de pesca en coutos para a tempada actual, segundo o establecido no artigo 34º do Regulamento de ordenación da pesca fluvial e dos ecosistemas acuáticos continentais (Decreto 130/1997, do 14 de maio).

  • Servizo de reclamacións

   Este servizo permite facer reclamacións sobre calquera das tramitacións realizadas nesta web.

  • Información xeral sobre a pesca fluvial en Galiza. Información xeral sobre a pesca fluvial en Galicia

   Información sobre os períodos hábiles de pesca, as especies sobre as que se pode exercer, os métodos autorizados para a súa práctica, as limitacións que afectan a actividade piscícola, normativa, liñas de axuda e outros datos relacionados coa pesca fluvial en Galiza.

  • Listaxe de grupos de coutos dos sorteos das provincias.

  • Normativas nos sorteos

  • Consulta de dispoñibilidade de coutos de pesca.

   Unha vez se pon en marcha o procedemento de selección de permisos de pesca, os participantes poden consultar en tempo real a dispoñibilidade dos mesmos a través deste servizo.

  • Estado dos sorteos de quendas para elexir coutos
  • Impreso de pagamento

   Este servizo permite realizar o pagamento de taxas. As persoas que renuncien a permisos reservados por non ter realizado o pagamento terán bloqueados novos accesos á aplicación informática de venda de permisos durante o resto da tempada de pesca, agás circunstancias de forza maior documentalmente acreditadas.!

  • Portal de renovaciones de licenzas

   Este servizo permite a renovación de licenzas de caza e pesca


Xefaturas territoriais da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.
Servizos de Conservación da Natureza.
Rúa Vicente Ferrer 2,5°
15008 A CORUÑA
Tlf.: 981-182-299
Ronda da Muralla, 70
27071 LUGO
Tlf.: 982-294-538
Rúa do Paseo 18, 3°
32003 OURENSE
Tlf.: 988-386-508
Avda. Fernández Ladreda, 43
36003 PONTEVEDRA
Tlf.: 986-805-441